4 TAHAP PELANTIKAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK, PTD M41

4 Tahap Pelantikan PTD – Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41

4 PROSES PELANTIKAN PTD PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK M41 4 TAHAP PELANTIKAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK, PTD M41

Anda dipanggil Exam PTD 1 Nov ini?

Jika tak study memang susah nak lulus!. Masukkan nama dan emel di bawah untuk dapatkan tip dan contoh soalan terkini terus ke emel anda!

Setelah melalui 3 Proses Pengambilan Pegawai Tadbir Diplomatik, PTD M41, calon yang berjaya dalam proses temu duga akan menerima surat tawaran pelantikan sebagai pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik.

Untuk menjadikan para pegawai PTD muda yang baru dilantik ini memiliki tahap pengetahuan, kemahiran dan budaya kerja yang cemerlang, program-program khusus telah diatur bagi mencapai matlamat tersebut.

Terdapat 4 tahap latihan yang perlu diikuti secara mandatori oleh pegawai PTD lantikan baru.

Tahap 1 : Kursus PTD Unggul

___________________________________________

Unggul bermaksud tersohor, terbilang atau something beyond the ordinary. Sememangnya perkhidmatan PTD memerlukan penjawatnya mempamerkan budaya kerja unggul supaya mereka dapat memimpin dengan berkesan, memenuhi kehendak dan keperluan negara serta mampu menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan yang mendatang. Oleh itu peringkat ini menyediakan tahap keperluan yang paling asas bagi perkhidmatan seorang pegawai PTD.

Modul PTD Unggul ini dilaksanakan di kampus-kampus INTAN yang terpilih bagi tempoh selama 10 hari yang bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut:

i) mempertingkatkan kesedaran para peserta dengan nilai-nilai murni demi kecemerlangan diri, organisasi dan negara;

ii) memupuk pengetahuan para peserta tentang aspirasi dan hasrat stakeholders terhadap perkhidmatan awam yang unggul pada masa hadapan; dan

iii) mendedahkan para peserta kepada sistem pembelajaran bersepadu merangkumi aspek jasmani, mental dan rohani bagi melahirkan insan yang seimbang.

Penyumbang input kepada modul ini terdiri daripada pegawai-pegawai kanan perkhidmatan awam yang berpengalaman luas dalam bidang masing-masing. Pada akhir modul ini, para pegawai PTD lantikan baru ini akan mengetahui penempatan tugas masing-masing iaitu sama ada di agensi pusat, kementerian, jabatan ataupun negeri.

Tahap 2 : Penempatan di Kementerian atau Jabatan

___________________________________________

Pada peringkat ini, seseorang pegawai PTD muda akan di ditempatkan di mana-mana bahagian atau cawangan di kementerian atau jabatan sama ada di peringkat persekutuan mahupun negeri. Sebagai peneraju perkhidmatan awam, penempatan di jabatan kerajaan ini bertujuan untuk mengukuhkan kesedaran mereka mengenai tanggungjawab sebagai pemimpin, perencana dan pelaksana dasar-dasar negara serta penasihat kepada kerajaan kelak.

Semasa penempatan ini, mereka turut dilatih secara on the job training untuk membolehkan mereka memahami dan menguasai tugas sebagai penjawat awam.

Tahap 3 : Kursus Diploma Pengurusan Awam (DPA)

___________________________________________

Pada tahap ini pegawai PTD muda akan dipanggil untuk mengikuti Kursus Diploma Pengurusan Awam (DPA) selama enam bulan di INTAN, Kampus Utama Bukit Kiara. Kursus ini perlu diikuti dengan jayanya kerana ia adalah syarat utama bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan PTD gred M 41. INTAN sebagai institusi latihan utama dalam sektor awam bertanggungjawab mengendalikan Kursus DPA ini yang berbentuk intensif dan sepenuh masa.

Matlamat kursus DPA :

 • Melahirkan pegawai PTD yang berketrampilan dan mampu menghasilkan prestasi dan produktiviti yang tinggi melalui amalan budaya kerja cemerlang;
 • Membentuk pegawai PTD yang sentiasa peka kepada kehendak-kehendak pelanggan, memiliki nilai-nilai kemanusiaan, berhemah tinggi, berbudaya (cultured) dan berdisiplin serta mengamalkan kerjasama berpasukan yang berkesan;
 • Melahirkan pegawai PTD yang patuh kepada agama, taat-setia kepada bangsa dan negara, bangga terhadap perkhidmatannya serta memahami dan mendokong dasar-dasar pembangunan negara; dan
 • Melahirkan pegawai PTD yang berfikiran global dan berupaya menangani perubahan persekitaran yang dinamik.
 • Pendekatan Kursus DPA ini terbahagi kepada dua iaitu latihan akademik dan latihan bukan akademik.

  1. Latihan akademik

  Merujuk kepada aspek pembelajaran secara ilmiah dalam bilik kuliah.

  Modul-modul akademik yang dibentuk adalah berasaskan kepada lapan bidang teras PTD iaitu pengurusan sumber kewangan, pengurusan sumber ekonomi, pengurusan sumber manusia dan organisasi, hubungan antarabangsa dan hal-ehwal dalam negeri, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, pentadbiran dan pembangunan tanah, daerah dan tempatan, perancangan dan pentadbiran sosial serta keselamatan dan pertahanan negara.

  Peserta didedahkan kepada pelbagai input berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan organisasi, pengurusan ekonomi dan kewangan, perlembagaan dan undang-undang, bahasa dan komunikasi dan sebagainya bagi melengkapkan mereka menjadi pegawai yang kompeten.

  2. Latihan bukan akademik

  Bertujuan untuk membentuk peningkatan disiplin, ketahanan fizikal, mental, rohani dan spiritual para peserta melalui pembelajaran luar bilik kuliah, latihan ketenteraan, pengurusan bencana, aktiviti lasak dan sistem mentor-mentee.

  Melalui pendekatan ini, peserta Kursus DPA perlu menjalani latihan lasak, antaranya modul ketahanan diri dan disiplin di Pusat Latihan Tentera Darat (PULADA), Maktab Polis Di Raja Malaysia, Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat serta Outward Bound School.

  Latihan lasak ini adalah khusus untuk pembentukan sahsiah diri (character building) dan peningkatan tahap disiplin yang tinggi. Selain itu juga beberapa subjek lain seperti etika sosial, protokol, pengucapan awam, lawatan sambil belajar, event management, sukan dan sebagainya turut dimuatkan dalam latihan bukan akademik ini.

  SPA Panggil Anda Exam PTD 1 Nov ni?

  Clock 4 TAHAP PELANTIKAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK, PTD M41

  NOTA, PANDUAN & CONTOH SOALAN Peperiksaan Online PTD M41 ini untuk anda!

  Tahap 4 : PTD Training Roadmap

  ___________________________________

  Tahap keempat dilaksanakan selepas pegawai PTD muda menamatkan Kursus DPA dan kembali berkhidmat ke kementerian atau jabatan masing-masing.

  Berdasarkan kepada konsep pembelajaran berterusan, mereka ini akan dipanggil untuk mengikuti siri kursus yang dikenali sebagai PTD Training Roadmap, gred M 41. Pemilihan peserta untuk mengikuti kursus ini akan ditentukan oleh Bahagian Perkhidmatan, JPA.

  Objektif kursus-kursus dalam siri ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kepakaran para pegawai PTD muda dalam bidang-bidang khusus iaitu seperti berikut:

 • Penulisan kertas cadangan dan laporan berkualiti
 • Kemahiran komunikasi dan interpersonal
 • Pengurusan kewangan dan akauntabiliti
 • Pengurusan dasar sektor awam
 • Pengurusan sumber manusia di sektor awam
 • Perancangan dan pengurusan projek
 • Kemahiran perancangan strategik
 • Metodologi penyelidikan
 • Pentadbiran tanah
 • Secara keseluruhan, proses pengambilan dan pelantikan Pegawai Tadbir dan Diplomatik, PTD M41 diringkaskan seperti dalam carta alir di bawah :

  carta bm 4 TAHAP PELANTIKAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK, PTD M41

  Carta allir proses pengambilan dan lantikan PTD

  Sumber: INTAN

  Jika artikel ini bermanfaat untuk anda, tekan like atau ‘f” di sebelah kanan untuk kongsikan artikel ini dengan rakan-rakan yang yang lain di FB.
  SPA panggil anda exam PTD 1 Nov ni?


  Download CONTOH SOALAN, Tip dan Panduan Exam PTD dengan mengisi nama dan emel anda di bawah dan klik butang Submit :

  Download Contoh Soalan, Tips dan Panduan Peperiksaan PTD Gred M41 dengan Mengisi nama dan emel anda dibawah – See more at: http://www.tipsujian.com/exam-online-pegawai-tadbir-dan-diplomatik-ptd-m41-2014/#sthash.HXhepr2u.dpuf

   4 TAHAP PELANTIKAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK, PTD M41

  0 comments

  PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK (PTD) M41 – PROSES PENGAMBILAN

  Proses Pengambilan PTD – Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41

  Pegawai Tadbir dan Diplomatik proses pengambilan ptd PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK (PTD) M41  PROSES PENGAMBILAN

  Anda dipanggil Exam PTD 1 Nov ini?

  Jika tak study memang susah nak lulus!. Masukkan nama dan emel di bawah untuk dapatkan tip dan contoh soalan terkini terus ke emel anda!

  LATAR BELAKANG PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK M41


  __________________________________________________________

  Dalam konteks sektor awam di Malaysia, Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD) merupakan perkhidmatan premier yang membantu kerajaan dalam merencana dan melaksanakan dasar-dasar negara.

  Sebagai teras perkhidmatan awam negara, pegawai-pegawai Tadbir dan Diplomatik, PTD telah mengisi kebanyakan jawatan-jawatan utama di peringkat kementerian dan jabatan, badan berkanun persekutuan dan negeri, pihak berkuasa tempatan, syarikat milik kerajaan dan badan-badan antarabangsa.

  Dari perspektif sejarah, skim perkhidmatan PTD lahir sebagai kesinambungan daripada jentera pentadbiran negara semenjak sebelum kemerdekaan. Ia bermula seawal tahun 1896, apabila perkhidmatan yang dinamakan Straits Settlements and Federated Malay States Civil Service telah diwujudkan oleh British untuk mentadbir Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

  Kemudian pada tahun 1920, Malayan Civil Service telah ditubuhkan dengan dianggotai oleh pegawai-pegawai kolonial untuk mentadbir Tanah Melayu.

  Malayan Civil Service (MCS) telah mengalami pelbagai transformasi sepanjang penubuhannya. Pada tahun 1929, Malay Administrative Service telah diwujudkan dengan mengambil pegawai-pegawai Melayu sebagai pelapis kepada MCS.

  Pada tahun 1966, MCS telah digantikan dengan Malaysian Home and Foreign Service (Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri Malaysia).

  Namun begitu, peranan penting perkhidmatan ini dalam sistem pentadbiran awam Malaysia tetap kekal berterusan.

  Akhirnya pada tahun 1972, perkhidmatan ini telah ditukar namanya kepada Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD) dan seterusnya kekal sehinggalah sekarang.

  PROSES PENGAMBILAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK


  _________________________________________________________

  Bagi memasuki perkhidmatan PTD, seseorang calon itu perlu terlebih dahulu mendaftar dengan pihak Suruhanraya Perkhidmatan Awam sama ada melalui Borang SPA 8 ataupun secara online di laman http://www.spa.gov.my. Secara umumnya, semua calon akan melalui tiga tapisan sebelum calon dilantik sebagai pegawai PTD.


  3 tapisan sebelum dilantik sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41

  1. Peperiksaan
  2. PTD Assessment Centere (PAC)
  3. Temuduga

  TAPISAN PTD #1: PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK M41


  _________________________________________________________________

  Hanya calon yang mempunyai kelayakan minimum sekurang-kurangnya ijazah Sarjana Muda dengan kepujian yang diiktiraf sama ada daripada universiti tempatan mahupun luar negara, akan dipanggil untuk mengambil peperiksaan khas bagi memasuki perkhidmatan PTD ini.

  Soalan-soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan tersebut meliputi pelbagai bidang pengetahuan, berbentuk objektif dan terbahagi kepada 3 seksyen iaitu:

  Seksyen A – Pengetahuan am mengenai Malaysia dan alam sekeliling.
  Seksyen B – Daya menyelesaikan masalah.
  Seksyen C – Ujian Psikometrik

  Peperiksaan secara online dan mengandungi 3 Seksyen ini adalah format peperiksaan baru, bermula tahun ini (2014).

  Sebelum ini, peperiksaan PTD dijalankan secara bertulis dan mempunyai 5 seksyen. Selain dari 3 seksyen di atas, 2 lagi seksyen adalah esei Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.

  Sebelum ini, Seksyen C dinamakan Ujian Sahsiah Diri. Tahun 2014, ujian ini telah ditukar nama kepada Ujian Psikometrik.

  Ramai calon yang tersingkir dalam PAC kerana tidak mempunyai tahap kecergasan seperti yang dimahukan.

  Jika anda dipanggil ke peperiksaan online PTD, 1 November ini, anda boleh buat persediaan peperiksaan dengan menggunakan nota, panduan dan contoh soalan yang terdapat dalam ebook Rujukan Lengkap Peperiksaan Online Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41 di SINI.

  SPA Panggil Anda Exam PTD 1 Nov ni?

  Clock PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK (PTD) M41  PROSES PENGAMBILAN

  NOTA, PANDUAN & CONTOH SOALAN Peperiksaan Online PTD M41 ini untuk anda!

  TAPISAN PTD #2: PTD ASSESSMENT CENTRE (PAC)


  _______________________________________________

  Hanya calon yang berjaya dalam peperiksaan memasuki PTD sahaja akan dipanggil untuk ke tapisan yang seterusnya iaitu PTD Assessment Centre (PAC).

  PAC merupakan mekanisme bagi membantu pihak JPA membuat penilaian terhadap kesesuaian dan kelayakan calon-calon PTD sebelum diperakukan kepada SPA untuk tujuan temu duga dan lantikan ke perkhidmatan awam.

  Pelaksanaan PAC ini bermula sejak tahun 1999 dengan melibatkan kesemua INTAN kampus wilayah termasuk INTAN Sabah dan INTAN Sarawak.

  Pada asalnya, program penilaian PAC ini dilaksanakan selama tiga hari. Namun, kadang-kala ia dilakukan 1 hari sahaja. Dalam PAC ini, calon dinilai dari pelbagai aspek kompetensi.

  Jadual di bawah menyenaraikan perkara-perkara yang dinilai sepanjang calon berada dalam PAC :

  Pegawai%2520Tadbir%2520Diplomatik%2520aspek%2520penilaian%2520PAC%2520PTD%2520Accessment%2520Centre PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK (PTD) M41  PROSES PENGAMBILAN

  Perkara yang dinilai dalam PAC, PTD Accessment Centre

  Calon-calon akan turut menjalani ujian kecergasan iaitu larian 2.4 km dengan kiraan masa. Selain itu, calon juga perlu mengikuti latihan jasmani yang lain.

  TAPISAN PTD #3: TEMUDUGA PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41


  ___________________________________________________________________

  Tapisan terakhir yang perlu ditempuhi oleh calon-calon sebelum layak diterima sebagai PTD adalah temu duga yang dijalankan oleh pihak SPA.

  Penilaian calon semasa PAC akan diuruskan oleh Urus setia PAC dengan menyedia dan menyelenggara satu pangkalan data markah.

  Nama-nama calon akan disusun mengikut keutamaan atau ranking dan kemudiannya akan dibentang serta diserahkan kepada SPA.

  Hanya calon yang mendapat penilaian yang tinggi sahaja dan benar-benar berkeupayaan akan dipanggil untuk mengikuti temu duga bagi memasuki ke perkhidmatan PTD.

  p/s: Dengar khabar, untuk pengambilan PTD tahun 2014, tiada PAC. Jika lulus peperiksaan online Pegawai Tadbir dan Diplomatik gred M41 yang akan diadakan pada 1 November 2014, calon akan terus dipanggil untuk temuduga.

  Sumber asal : INTAN,
  Disusun semula : Sya Isya
  SPA panggil anda exam PTD 1 Nov ni?


  Download CONTOH SOALAN, Tip dan Panduan Exam PTD dengan mengisi nama dan emel anda di bawah dan klik butang Submit :

  Download Contoh Soalan, Tips dan Panduan Peperiksaan PTD Gred M41 dengan Mengisi nama dan emel anda dibawah – See more at: http://www.tipsujian.com/exam-online-pegawai-tadbir-dan-diplomatik-ptd-m41-2014/#sthash.HXhepr2u.dpuf

   PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK (PTD) M41  PROSES PENGAMBILAN

  p/s: Adakah anda dapat belajar sesuatu dan dapat manfaat dari artikel ini?. Jika ya, apa kata anda kongsikan maklumat yang bermanfaat ini kepada rakan-rakan anda yang lain di FB dengan menekan butang ‘f’ di sebelah kiri. Perkongsian anda mungkin dapat membantu rakan anda yang sedang mencari maklumat mengenai Pegawai Tadbir dan Diplomatik, PTD Gred M41. Moga sama-sama mendapat manfaat.

  0 comments

  3 CARA MUDAH TULIS RESUME TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  cara tulis resume kerja kerajaan 3 CARA MUDAH TULIS RESUME TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  Jika anda dipanggil oleh SPA untuk temuduga kerja, anda dikehendaki untuk bawa bersama resume ketika ke tempat temuduga. Untuk kerja kerajaan, resume diberikan kepada panel penemuduga semasa temuduga. Tetapi, untuk kerja swasta, resume diberikan sebelum temuduga.

  Ketika temuduga kerja kerajaan, apa yang tercatat dalam resume anda, itulah soalan yang akan ditanya oleh penemuduga. Boleh dikatakan, sepanjang proses temuduga, resume anda akan sentiasa ada ditangan penemuduga. Oleh itu, anda perlu menyediakan resume yang terbaik!.

  Selain itu, maklumat yang anda isi ketika permohonan jawatan SPA juga ada dalam laptop penemuduga. Jadi, sebenarnya, penemuduga telah tahu serba sedikit maklumat tentang diri anda sebelum temuduga lagi. Oleh itu, amat tidak digalakkan untuk anda menipu ketika temuduga. Berkata jujur adalah jauh lebih baik!.

  Tetapi… bagaimana menghasilkan resume yang bagus?

  3 FORMAT PENULISAN RESUME

  Sebelum menulis resume, anda perlu menentukan terlebih dahulu, format resume yang anda mahu gunakan.

  Terdapat 3 format resume yang anda boleh pilih, iaitu :

  1) Kronologikal Resume
  2) Fungsional Resume
  3) Kombinasi Resume (Kronologikal + Fungsional)

  Jenis Resume #1: Kronologikal

 • Jenis resume paling popular.
 • Mempamerkan senarai kerjaya dan pendidikan mengikut kronologi.
 • Sesuai untuk calon yang mempunyai pengalaman kerja beberapa tahun dalam bidang yang sama.
 • Tidak sesuai untuk graduan baru tamat belajar.
 • Tidak sesuai untuk mereka yang hendak tukar kerja baru (kerja lama tiada kaitan dengan kerja yang diminta).
 • .

  Contoh Resume Kronologikal

  Contoh Chronological Resume cara tulis resume kerja kerajaan 3 CARA MUDAH TULIS RESUME TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  .
  .

  Jenis Resume #2: Fungsional

 • Fokus kepada kemahiran-kemahiran yang anda miliki berbanding jawatan-jawatan yang pernah anda pegang.
 • Maklumat disenaraikan dalam kategori dengan tajuk kemahiran, sejarah kerja, kemahiran dan sebagainya.
 • Sangat sesuai jika anda mempunyai pengalaman kerja yang banyak.
 • .
  .

  Contoh Resume Fungsional

  Contoh Functional Resume cara tulis resume kerja kerajaan 3 CARA MUDAH TULIS RESUME TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  .
  .

  Jenis Resume #3: Kombinasi

 • Ditulis dengan menggabungkan jenis kronologikal dan Fungsional.
 • Sesuai untuk mereka yang bertukar pekerjaan.
 • Tonjolkan kemahiran dan pengalaman kerja anda.
 • .
  .

  Contoh Resume Kombinasi

  contoh combination resume cara tulis resume kerja kerajaan 3 CARA MUDAH TULIS RESUME TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  CARA MUDAH HASILKAN RESUME TEMUDUGA KERJA KERAJAAN YANG BERJAYA

  Saya dah jumpa cara paling mudah untuk tulis resume untuk di bawa ketika temuduga kerja kerajaan.

  Nak tahu caranya?

  .
  .
  .

  Gunakan TEMPLATE resume!

  Ya, gunakan sahaja template resume yang memang dah diuji keberkesanannya. Template ini disediakan khas untuk temuduga kerja kerajaan. Dengan adanya template ini, anda hanya perlu ubah maklumat yang terdapat pada template ini dengan maklumat anda. Tak perlu risau mengenai format kerana format telah disetkan siap-siap.

  Anda boleh dapatkan TEMPLATE RESUME kerja kerajaan di SINI.

  PENTING!!!

  Resume anda tidak perlu meleret-leret. 2 muka surat sudah memadai. Jika anda rasa ada banyak benda yang anda mahu muatkan dalam resume anda, fikir 10 kali. Adakah mahlumat itu penting untuk dimasukkan dalam resume?.

  Dalam ebook Rahsia Lulus Temuduga Kerja Kerajaan, modul 4, ada menyenaraikan 8 maklumat penting yang WAJIB ada dalam resume.

  8 maklumat ini sahaja sudah cukup untuk memberitahu penemuduga perkara penting yang mereka ingin tahu tentang diri anda. Jangan masukkan maklumat yang tidak penting dalam resume anda kerana ianya tidak membantu untuk anda mendapatkan kerjaya idaman anda!.

  Jika artikel ini bermanfaat untuk anda, kongsikan artikel ini dengan rakan-rakan anda yang lain dengan menekan butang “f” di sebelah kiri artikel ini. Mungkin ia dapat membantu dan memberi manfaat kepada rakan anda yang akan ditemuduga.

  P/S: Jika anda tidak mahu ketinggalan mendapatkan tip temuduga, masukkan nama dan emel anda di ruang yang disediakan di bawah. Tip akan dihantar ke emel anda dari semasa ke semasa. icon biggrin 3 CARA MUDAH TULIS RESUME TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  Tip Lulus Temuduga Kerja Kerajaan Dengan Mudah Tanpa Menggunakan Kabel

  Masukkan nama dan emel anda di bawah. Tip akan dihantar melalui emel.

  0 comments

  KAITAN BAJET 2015 DAN TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  Kaitan Bajet 2015 dan Temuduga Kerja Kerajaan

  ISI KANDUNGAN BAJET 2015 DAN TEMUDUGA KERJA KERAJAAN KAITAN BAJET 2015 DAN TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  Eh, ada kaitan ke Bajet 2015 dengan Temuduga Kerja Kerajaan?.

  Bulan September dan bulan Oktober ni ada banyak temuduga kerja kerajaan sedang dijalankan. Bulan lepas, temuduga Penolong Penguasa Kastam. Bulan ni pula, temuduga lebih besar diadakan iaitu temuduga Penguasa Kastam, di mana temuduga Penguasa Kastam ini menyaksikan 30 ribu calon ditemuduga!.

  Haa….. Jadi, bagaimana temuduga ini dijalankan?. Macam mana nak pilih calon yang layak?.

  Salah 1 soalan favourite temuduga kerja kerajaan ialah soalan isu semasa. Jadi, selepas pembentangan Bajet 2015 ni, pastilah Bajet 2015 menjadi isu semasa terhangat!. Oleh itu, kemungkinan untuk calon temuduga kerja kerajaan ditanya soalan mengenai Bajet 2015 adalah tinggi!.

  Kenapa soalan isu semasa ditanya ketika temuduga kerja kerajaan?.

  Kerana, dalam pemilihan penjawat awam, SPA amat menitik beratkan calon yang peka dengan hal sekelilingya.

  Soalan mengenai isu semasa boleh ditanya sama ada :

  1. Apa isu semasa hari ini?.
  2. Pendapat anda tentang isu semasa tertentu.

  Jadi, dalam hal pembentangan Bajet 2015 ini, banyak soalan yang boleh keluar dari mulut penemuduga. Sebab, ada banyak item yang dibentangkan dalam pembentangan Bajet 2015 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke – 6, Datuk Seri Najib Tun Razak.

  >>SOALAN TEMUDUGA PENGUASA KASTAM<<

  INTIPATI BAJET 2015

  Bajet 2015 bertemakan “Ekonomi Keperluan Rakyat“.

  Bajet 2015 menggariskan tujuh strategi utama iaitu memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan tadbir urus fiskal, mengupaya modal insan dan keusahawanan, memperkasa agenda Bumiputera, memartabatkan peranan wanita, membangunkan program transformasi belia negara dan mensejahtera rakyat.

  * Bajet 2015 memperuntukkan RM273.9 bilion, peningkatan RM9.8 bilion berbanding peruntukan asal 2014.

  * RM223.4 bilion bagi perbelanjaan mengurus, RM50.5 bilion untuk perbelanjaan pembangunan.

  * RM65.6 bilion untuk emolumen, RM38.1 bilion untuk perkhidmatan dan bekalan.

  * Di bawah peruntukan pembangunan, sektor ekonomi menerima agihan RM29.3 bilion

  * Peruntukan untuk sektor sosial merangkumi pendidikan, kesihatan, perumahan dan kesejahteraan masyarakat (RM12.6 bilion).

  * Peruntukan sektor keselamatan (RM4.9 bilion)

  * Kutipan hasil kerajaan Persekutuan untuk 2015, diunjurkan RM235.2 bilion, meningkat RM10.2 bilion berbanding 2014.

  * Pertumbuhan ekonomi dijangka kekal kukuh pada kadar 5 hingga 6 peratus, manakala defisit fiskal dijangka berkurangan kepada 3 peratus.

  * Anggaran RM23.2 bilion hasil kutipan menerusi pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan (GST) pada 2015.

  * Barangan dengan anggaran nilai RM3.8 bilion dikecualikan GST.

  * Pemansuhan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) menjurus kepada kehilangan hasil kerajaan RM13.8 bilion.

  * RM4.9 bilion disalurkan untuk keperluan rakyat melalui pakej-pakej bantuan, contohnya tambahan BRIM.

  * Hasil kutipan bersih GST berbaki RM690 juta.

  * Kerajaan akan terus menyediakan ekosistem yang kondusif dan komprehensif
  bagi melonjak pelaburan domestik dan asing.

  * Projek infrstruktur 2015 ; membina Lebuh Raya Sungai Besi-Ulu Klang sepanjang 59km dengan kos RM5.3 bilion; Lebuh Raya Pantai Barat dari Taiping ke Banting (276km/RM5 bilion); Lebuh Raya Damansara-Shah Alam (47km/RM4.2 bilion); Lebuh Raya Lingkaran Luar Kuala Lumpur-Hubungan Timur (36km/RM1.6 bilion); menaiktaraf landasan keretapi sektor Pantai Timur (RM150 juta), pembinaan MRT Jajaran Kedua dari Selayang ke Putrajaya (56km/RM23 bilion), Projek LRT3 hubungkan Bandar Utama-Shah Alam-Klang (RM9 bilion).

  * Projek Pengerang Integrated Petroleum Complex dengan nilai pelaburan RM69 bilion, dijangka wujudkan lebih 10,000 pekerjaan.

  * Dana pinjaman sustainable mobility fund RM70 juta bagi membangunkan industri pembuatan kenderaan elektrik, sebagai permulaan 50 bas elektrik akan diperkenalkan.

  * RM100 juta Dana Industri Kandungan Digital Industri bagi memajukan industri kreatif negara.

  * RM2.7 bilion untuk pembinaan seribu menara pencawang telekomunikasi baharu dan pembinaan kabel dasar laut dalam tempoh tiga tahun bagi meningkatkan keupayaan jalur lebar berkelajuan tinggi

  * Kerajaan mensasarkan 29.4 juta pelancong asing dengan jangkaan pendapatan RM89 bilion, sempena ‘Malaysia – Year of Festivals 2015′.

  * RM316 juta diperuntukkan di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.

  * TEKUN sediakan RM500 juta untuk pembiayaan keusahawanan iaitu RM350 juta (usahawan Bumiputera), RM50 juta (usahawan muda India), RM50 juta (usahawan wanita muda), RM50 juta (program pembangunan usahawan bekas tentera)

  * Pinjaman mudah RM50 juta untuk PKS kaum Cina, manakala penjaja dan peniaga kecil (RM30 juta).

  * Penjualan runcit minyak petrol RON95, diesel dan LPG diberikan pelepasan GST.

  * Kadar penggunaan elektrik yang tidak dikenakan GST dinaikan daripada 200 unit kepada 300 unit pertama.

  * Kadar cukai pendapatan individu akan dikurangkan satu hingga tiga peratus, 300,000 pembayar cukai pendapatan, tidak lagi perlu membayar.

  * Golongan berkeluarga berpendapatan RM4,000 sebulan, tidak lagi mempunyai tanggungan cukai.

  * Bagi tahun taksiran 2016, kadar cukai pendapatan syarikat dikurangkan satu mata peratusan daripada 25 kepada 24 peratus, manakala kadar cukai pendapatan syarikat kecil dan sederhana dikurangkan satu mata daripada 20 kepada 19 peratus.

  * Kerajaan memperuntukkan RM40.5 bilion untuk pelbagai subsidi pada 2014.

  * Kerajaan akan membangunkan satu mekanisme baharu pemberian subsidi petroleum dalam masa terdekat.

  * RM56 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan untuk biayai pelbagai program pengajaran dan pembelajaran.

  * Kerajaan akan bina 12 sekolah baharu iaitu tujuh sekolah rendah, 3 buah sekolah menengah dan dua sekolah berasrama penuh.

  * RM1.2 bilion untuk program Transformasi Vakasional dan Teknik

  * Akta Kerja 1955 dan akta perburuhan yang berkaitan akan dikaji semula bagi memastikan kebajikan pekerja terus terbela.

  * Kerajaan perkenalkan Sistem Insurans Pekerjaan bagi membantu golongan pekerja yang diberhentikan.

  * RM600 juta diperuntukkan bagi meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera dalam syarikat swasta mahupun syarikat berkaitan kerajaan (GLC).

  * RM2 bilion diperuntukkan menerusi MARA kepada pelajar Bumiputera yang layak untuk tajaan pelajaran.

  * Kerajaan akan mula membina Lebuh Raya Pan Borneo sepanjang 1,663 km melibatkan jajaran Sarawak sepanjang 936 km dan Sabah (727 km) dengan kos pembinaan RM27 bilion.

  * RM660 juta diperuntukkan kepada Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (Esscom) bagi memperkukuhkan keselamatan di kawasan Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah (Esszone).

  * Landasan lapangan terbang di Lahad Datu akan dipanjangkan bagi membolehkan pesawat berkeupayaan tinggi mendarat, Skuadron Hawk akan dipindahkan dari Butterworth ke Labuan dengan peruntukan RM50 juta.

  * RM2.26 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi pembangunan dan operasi.

  * Kerajaan akan wujudkan 1Malaysia Youth City dengan peruntukan RM100 juta bagi membiayai tiga projek perintis di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

  * Skim Perumahan Belia secara perkongsian pintar di antara kerajaan, Bank Simpanan Nasional, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Cagamas diumumkan.

  * Mulai Januari 2015, bantuan persekolahan RM100 seorang akan disalurkan kepada 5.4 juta pelajar sekolah rendah dan menengah dengan peruntukan sebanyak RM540 juta.

  * RM6 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi memperkukuh Rantaian Bekalan Makanan.

  * RM23.3 bilion diperuntukkan bagi perkhidmatan dan kemudahan kesihatan rakyat seperti membina Hospital Dungun di Terengganu dan Hospital Seri Iskandar di Perak, menambah 30 Klinik 1Malaysia, mengganti 635 unit mesin hemodialisis di hospital dan klinik kerajaan.

  * RM1.2 bilion bantuan kewangan disediakan kepada keluarga miskin, kanak-kanak, warga emas dan Orang Kelainan Upaya (OKU) .

  * RM117 juta diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Tabika Kemas, PERMATA dan Tabika Perpaduan bagi mengukuhkan pendidikan awal kanak-kanak.

  * 80,000 unit rumah PR1MA dibina dengan peruntukan sebanyak RM1.3 bilion.

  * Membina 26,000 unit rumah Program Perumahan Rakyat dengan peruntukan sebanyak RM644 juta.

  * Membina 12,000 unit Rumah Mesra Rakyat dan 5,000 unit Rumah Idaman Rakyat. Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) akan membina 20,000 unit Rumah Aspirasi Rakyat di atas tanah persendirian.

  * RM4.5 bilion diperuntukkan bagi menyedia dan menaiktaraf kemudahan dan infrastruktur luar bandar terutamanya di Sabah dan Sarawak.

  * Kerajaan akan menyediakan National Water Blueprint bagi memastikan kelangsungan bekalan air di seluruh negara untuk jangka panjang.

  * RM17.7 bilion diperuntukkan untuk Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Polis Diraja Malaysia (RM9.1 bilion) dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia sebanyak RM804 juta bagi meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman awam serta pertahanan negara.

  * Pemberian Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) ditingkatkan daripada RM650 kepada RM950 bagi isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ke bawah.

  * Bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000, bantuan BR1M akan ditingkatkan daripada RM450 kepada RM750.

  * Pemberian bonus sebanyak setengah bulan gaji kepada penjawat awam dengan bayaran minimum RM500 dan akan dibayar pada bulan Januari 2015, pesara kerajaan pula diberi bantuan khas sebanyak RM250.- Bernama. Sumber Sinar Harian

  DOWNLOAD SKRIP PENUH UCAPAN PEMBENTANGAN BAJET 2015

  Anda boleh download skrip ucapan Bajet 2015, klik pada link di bawah :

 • Download Ucapan Bajet 2015 (Bahasa Malaysia)
 • Download Ucapan Bajet 2015 (Bahasa Inggeris)
 • TIP TAMBAHAN KEPADA CALON TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  Seperti yang dinyatakan di atas, banyak soalan mengenai Bajet 2015 yang boleh ditanya ketika temuduga kerja kerajaan. Jadi, anda perlu ingat dan tahu intipati Bajet 2015 ini. Jika anda calon temuduga Penguasa Kastam, anda perlu tahu yang berkaitan dengan GST yang terdapat dalam pembentangan Bajet 2015 ini seperti barang-barang yang dikecualikan dari GST, Kesan GST terhadap ekonomi negara dan rakyat dan macam-macam lagi.

  Pendapat anda tentang satu-satu perkara dalam Bajet 2015 juga mungkin akan ditanya.

  Atau mungkin juga pendapat anda secara keseluruhan mengenai Bajet 2015.

  Tapi, apa pun, kalau anda tak tahu langsung isi kandungan Bajet 2015, pasti tak dapat jawab soalan yang berkaitan dengan Bajet 2015 ini.

  Saya ucapkan Good Luck kepada anda, yang akan ditemuduga. icon biggrin KAITAN BAJET 2015 DAN TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  Jika artikel ini bermanfaat untuk anda, kongsikan artikel ini dengan rakan-rakan anda yang lain dengan menekan butang “f” di sebelah kiri artikel ini. Mungkin ia dapat membantu dan memberi manfaat kepada rakan anda yang akan ditemuduga.

  P/S: Jika anda tidak mahu ketinggalan mendapatkan tip temuduga, masukkan nama dan emel anda di ruang yang disediakan di bawah. Tip akan dihantar ke emel anda dari semasa ke semasa. icon biggrin KAITAN BAJET 2015 DAN TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

  Tip Lulus Temuduga Kerja Kerajaan Dengan Mudah Tanpa Menggunakan Kabel

  Masukkan nama dan emel anda di bawah. Tip akan dihantar melalui emel.

  0 comments

  TEMUDUGA: DOA SEBELUM, SEMASA, SELEPAS & AMALAN ROHANI

  Doa Sebelum, Semasa dan Selepas Temuduga Kerja

  doa sebelum semasa dan selepas temuduga kerja kerajaan budak comel 237x300 TEMUDUGA: DOA SEBELUM, SEMASA, SELEPAS & AMALAN ROHANI

  Dalam menghadapi persiapan sebelum temuduga pekerjaan, bukan sahaja persiapan fizikal seperti persediaan mengetahui soalan temuduga yang ditanya sebelum ini, ilmu temuduga yang anda perlu tahu dan jadual temuduga dan persediaan sebelum temuduga, tetapi kita juga perlu membuat persiapan rohani dan mental terutamanya kerana persediaan mental, rohani dan emosi adalah sangat penting. Jika anda tidak tenang, anda akan kelam kabut ketika menjawab temuduga nanti.

  InsyaAllah, amalan-amalan dan doa-doa yang akan saya kongsikan ini akan membuatkan jiwa dan tenang dan rasa lapang sepanjang persiapan temuduga anda dan sehingga selesai temuduga. Dengan izin Allah…

  Berikut adalah beberapa kaedah dan cara persiapan untuk ANDA sebagai pemohon kerja sebelum temuduga. Insyaallah dengan doa-doa berikut, ANDA akan berjaya dengan gemilang disertakan dengan kesungguhan yang berterusan.

  AMALAN-AMALAN YANG BAGUS DIAMALKAN SEBELUM TEMUDUGA

  SEMBAHYANG SUNAT HAJAT DUA RAKAAT : SETIAP MALAM BERTURUT – TURUT : JAM 12 MALAM

  Rakaat Pertama : Baca Surah Al- Fatihah
  : Baca Ayat Qursi : 3 kali
  : Baca Surah Al – Kaafirun : 3 kali

  Rakaat Kedua : Baca Surah Al – Fatihah
  : Baca Ayat A Manar Rasul (1 kali)
  : Baca Surah Al – Ikhlas (5 kali)
  Mencuci diri sewaktu sujud terakhir rakaat kedua : Selepas baca Subhaa na Rabbial A’ala… 3 kali, Secara Qosad dalam hati :
  : Baca Astaghfirullah Hal A’azim.. : Istighfar panjang (3 kali)
  : Baca Laa Haulawala Quwatailla… sampai habis (3 kali)
  : Baca Laa Illa Ha Illa Antasubha…. sampai habis (3 kali)
  : Memohon restu Illahi :

  Ya Allah Ya Tuhanku Panjangkan Umurku Umur Keluargaku. Ya Allah Ya Tuhanku, Murahkanlah Rezeki ku, Rezeki Keluarga ku, Ya Allah Ya Tuhanku, Berikan Keberkatan dan Keredhaan Terhadap niatku, Tutur kata ku dan Segala Perbuatan ku Serta Keluarga ku, Ya Allah Ya Tuhanku, Berikanlah kejayaan Yang Cemerlang Dalam Temuduga ku kali ini Agar Cita-cita dan Impian Tercapai.

  DOA IBU BAPA UNTUK ANAK SEBELUM TEMUDUGA

  DOA DAN RESTU IBU UNTUK ANAK MENGHADAPI TEMUDUGA (DI BACA PADA MALAM SEBELUM TEMUDUGA)

  Sembahyang berjemaah bersama keluarga : Maghrib + Isya’ + Subuh setiap hari

  Ayah menjadi imam, Ibu membaca doa (untuk mendapat restu ibu) :

  Mulakan doa dengan mukaddimah doa selamat sehingga …. Dalhisaab…. Ya allah ya tuhan ku, berikanlah segala kekuatan iman, keyakinan diri, kesabaran serta semangat yang tinggi kepada anakku, …bt ….(ibu) yang akan menghadapi temuduga bagi jawatan … Di … Pada pagi esok ya allah, ya allah ya tuhanku, tenangkan lah fikirannya ya allah, lapangkanlah dadanya ya allah, tabahkanlah hati nya ya allah, permudahkan lah segala persoalan yang dikemukakan kepada nya ya allah, ya allah ya tuhan ku, berikanlah segala petunjuk dan pedoman agar anakku ini dapat menjawab dengan betul, tepat dan padat terhadap semua soalan sperti mana yang dikehendaki oleh penemuduga yang berkaitan ya allah, ya allah ya tuhan ku, tutupi dan lindungilah segala kelemahan anakku ini ya allah, ya allah ya tuhanku, berikanlah kejayaan yang cemerlang terhadap temuduga anak ku kali ini agar beliau dapat bekerjaya tetap ya allah, ya allah ya tuhanku, berikanlah segala kemudahan dan kesenangan serta keredhaan dan keberkatan mu apabila anak ku ini menghadiri temuduganya ya allah, ya allah ya tuhanku, tempatkanlah anakku ini di kalangan hamba mu yang beriman ya allah, yang berilmu ya allah, yang bertaqwa ya allah, yang bertawakkal ya allah, yang soleh / solehah ya allah samada sewaktu anakku belajar berkursus atau bekerjaya nanti ya allah, aamin ya rabbal ‘aa lamin, rabbana aatina…. Sampai habis.

  DOA SEBELUM MASUK DEWAN TEMUDUGA : 30 MINIT DARI MASA TEMUDUGA

 • Baca ayat 21 hingga ayat 24 surah Al Hasyr (1 Kali)
 • Baca ayat 9 surah Yasin : waja ‘alna…. (3 kali)
 • Baca surah Al Insyirah : Alam Nasyrah…. (3 kali)
 • Baca 4 qul : Al Kafirun > Al Ikhlas > Al Falaq > An Nas
 • Baca doa penerang hati + mukaddimah + penutup doa
 • DOA KETIKA HENDAK MASUK KE BILIK TEMUDUGA

  Apabila nak masuk bilik temuduga,

  1. Bacalah surah A-Fatihah sekali dan Surah Al ‘Alak ayat 1-5 (ayat kunci segala ilmu) sekali :

  surah al alak ayat kunci segala ilmu 300x107 TEMUDUGA: DOA SEBELUM, SEMASA, SELEPAS & AMALAN ROHANI

  2. Baca Doa Kejayaan Temuduga Pekerjaan :

  doa sebelum temuduga doa kejayaan terang hati temuduga kejayaan 300x142 TEMUDUGA: DOA SEBELUM, SEMASA, SELEPAS & AMALAN ROHANI

  3. Kemudian, baca Doa di bawah :

  doa sebelum temuduga kerja kerajaan 300x192 TEMUDUGA: DOA SEBELUM, SEMASA, SELEPAS & AMALAN ROHANI

  DOA SELEPAS TEMUDUGA

  Selepas temuduga, banyakkan berdoa dan solat hajat agar berjaya mendapat karier yang diidamkan.

  Banyakkan berdoa dan bertawakal pada Allah. Anda usaha sebaiknya, Allah yang menentukan. Jika pekerjaan yang diminta sememangnya baik untuk anda, InsyaAllah, anda akan dapat pekerjaan tersebut.

  Allah Maha Mengetahui!.

  Selamat beramal dan Selamat mendapatkan karier idaman anda. ^_^

  Saya doakan anda mendapat pekerjaan yang terbaik untuk anda!

  p/s: Untuk memudahkan anda, agar anda boleh baca dan amalkan doa dan amalan rohani ini, saya telah susun dan himpunkan semua doa ini dalam bentuk pdf. Klik sini untuk download Koleksi Doa Temuduga ini.

  Jika artikel ini bermanfaat untuk anda, kongsikan artikel ini dengan rakan-rakan anda yang lain dengan menekan butang “f” di sebelah kiri artikel ini. Mungkin ia dapat membantu dan memberi manfaat kepada rakan anda yang akan ditemuduga.

  P/S: Jika anda tidak mahu ketinggalan mendapatkan tip temuduga dari saya, masukkan nama dan emel anda di ruang yang disediakan di bawah. Tip akan dihantar ke emel anda dari semasa ke semasa. icon biggrin TEMUDUGA: DOA SEBELUM, SEMASA, SELEPAS & AMALAN ROHANI

  Tip Lulus Temuduga Kerja Kerajaan Dengan Mudah Tanpa Menggunakan Kabel

  Masukkan nama dan emel anda di bawah. Tip akan dihantar melalui emel.

  0 comments

  JADUAL TEMUDUGA PENGUASA KASTAM 2014 & 10 PERSIAPAN SEBELUM TEMUDUGA

  Jadual Temuduga Penguasa Kastam 2014

  cara semak jadual tarikh temuduga penguasa kastam w41 300x136 JADUAL TEMUDUGA PENGUASA KASTAM 2014 & 10 PERSIAPAN SEBELUM TEMUDUGA

  Jadual Temuduga Penguasa Kastam telah diumumkan oleh pihak SPA dalam web rasminya di spa.gov.my.

  Cara Semak Jadual Temuduga Penguasa Kastam W41 2014

  Calon-calon Penguasa Kastam yang telah lulus dalam peperiksaan online Penguasa Kastam W41 bulan lepas boleh mula membuat semakan tarikh temuduga anda dengan klik pada pautan di bawah :

  ->> Semak Tarikh Temuduga Penguasa Kastam W41

  Seperti yang tertera dalam laman web SPA, temuduga Penguasa Kastam akan dijalankan dari 07 Oktober 2014 – 27 Oktober 2014.

  Sila semak jadual temuduga anda dengan teliti. Semak tarikh, tempat dan juga dokumen-dokumen yang anda perlu bawa ke sesi temuduga.

  PERSIAPAN SEBELUM TEMUDUGA

  Berikut adalah 10 Persediaan Sebelum Temuduga yang anda perlu lakukan dengan penuh disiplin bagi memastikan anda mendapat kecemerlangan dalam penilaian temuduga.

  1. Selidik seberapa banyak yang anda boleh dapat tentang jawatan Penguasa Kastam.

  2. Selidik samada anda mempunyai kelulusan akademik dan kelulusan-kelulusan lain sebagaimana yang dikehendaki bagi profession yang anda pohon itu. Jangan semata-mata bergantung kepada nasib.

  3. Jika anda ditemuduga bagi sesuatu profession yang berkehendakkan pengetahuan atau latihan khas, anda mungkin disoal tentang perkara tertentu yang berkaitan ataupun diberi satu ujian untuk menilai pengalaman, kemahiran atau kepantasan anda. Dalam hal seperti ini adalah berfaedah jika anda mengkaji semula perkara-perkara berkenaan sebelum menghadiri temuduga.

  >> Baca Contoh Soalan Temuduga Penguasa Kastam W41 di SINI <<

  4. Anda hendaklah mengambil tahu tempat, tarikh dan masa temuduga akan diadakan dan hendaklah berada di tempat temuduga itu 10 minit sebelum temuduga itu dimulakan. JANGAN SEKALI-KALI DATANG LAMBAT!

  5. Anda pakailah pakaian yang sesuai, kemas dan bersih. Jangan memakai pakaian yang terlampau berwarna-warni dan menjolok mata,berselipar,menggunakan minyak wangi dan alat solek yang berlebihan. Anda boleh rujuk cara berpakaian ke temuduga yang telah dikeluarkan oleh pihak SPA DI SINI.

  6. Kuku jari anda hendaklah bersih. Rambut hendaklah pendek bagi lelaki dan kemas disikat. Bagi perempuan pemakaian adalah sopan dan tidak menjolok mata. Kasut anda juga hendaklah bersih dan kemas.

  7. Apabila anda menjawab sesuatu iklan pastikanlah permohonan anda itu mengandungi segala butir-butir tertentu seperti yang dikehendaki di dalam iklan itu. Bersedialah menjawab soalan-soalan berkenaan dengan iklan dan kandungan surat permohonan anda itu.

  8. Bawalah bersama-sama anda sijil-sijil asal sekolah, sijil diploma atau ijazah, master, dokumen-dokumen asal dan surat-surat akuan asal untuk disemak oleh majikan/penemuduga. Susunlah dokumen-dokumen ini mengikut susunan yang dikehendaki dan janganlah digulung. Pastikan semua dokumen yang perlu dibawa telah disahkan.

  9. Apabila dipanggil masuk ke dalam bilik temuduga, anda hendaklah mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki bilik temuduga itu. Janganlah merasa gentar, masuklah dengan hati yang tenang serta penuh yakin.

  10. Sediakan nama dan lain butiran mengenai dua orang benar-benar mengenali anda, tetapi bukan saudara-mara anda, yang akan memberi perakuan terhadap diri anda. Eloklah jika anda mendapatkan keizinan dahulu daripada mereka.

  Dalam menghadapi persiapan sebelum temuduga kita juga bukan sahaja mempraktikkan apa yang telah diterangkan di atas, malah kita juga hendaklah membuat persiapan rohani dan mental terutamanya.

  Jika artikel ini bermanfaat untuk anda, share artikel ini di Facebook dan Twitter. Secara tak langsung anda dapat membantu rakan-rakan anda yang lain yang akan menghadiri temuduga Penguasa Kastam ini atau mana-mana temuduga kerja kerajaan :).

  Tip Lulus Temuduga Kerja Kerajaan Dengan Mudah Tanpa Menggunakan Kabel

  Masukkan nama dan emel anda di bawah. Tip akan dihantar melalui emel.

  1 comment